Advokatfirma Varjag AS
Schema language
Norsk
Norsk
Sikker tilkobling
Strakslevering / hylleselskap AS
I dette feltet kan du velge hva slags roller denne deltakeren skal ha i selskapet.

Et aksjeselskap må bestå av minimum en aksjonær og en styreleder. Man kan også ha daglig leder eller kontaktperson hvis man ønsker det.

Roller i et selskap kan være styreleder, styremedlem, varamedlem, daglig leder eller kontaktperson.

Eierskap er aksjonær.
Skriv inn fødselsnummer (11 siffer).

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer kan du søke om D-nummer ved å trykke på knappen Har ikke.
Strakslevering / hylleselskap AS
Ønsker du å ta bestillingen på telefon? Ring oss på tel. 67 52 25 00.

Jeg/vi bestiller strakslevering av et norsk aksjeselskap (hylleselskap),
pris kr 25 000.

Aksjekapital kommer ikke i tillegg.

Selskapet leveres med kr 10 182 i skatt- og avgiftsmessig fordel.
Dersom virksomheten ikke er mva-pliktig er fordelen kr 6 600.

I tillegg kommer gebyr for navneendring på kr 1 357 (via Altinn) som faktureres direkte fra Brønnøysundregistrene.
Dersom styret ikke har tilgang til Altinn vil dette gebyret være på kr 2 668.

Søknad om D-nummer (ved behov) medfører tilleggskostnad på kr 1 000 + mva.

Fyll ut feltene under for å fullføre bestilling. Felter merket med rød * er obligatoriske og må fylles ut.
Opplysninger om selskapet
Her skriver du inn opplysninger for selskapet.
Ved å svare ja på at selskapet skal ha ansatte vil du motta dokumenter fra NAV vedr. registrering som arbeidsgiver.
Selskapets navn: *
Her skriver du inn navnet du ønsker å ha på selskapet ditt.

Eksempel: Mitt firma AS
Vedtektsfestet formål/virksomhet: *
Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den næringsvirksomheten som utføres.

Eksempel:

Butikkhandel med dagligvarer.
Hotell med restaurant.
Produksjon av husholdningsvarer av plast.

Virksomhetsbeskrivelsen vil registreres i Brønnøysund,
men det er Statistisk Sentralbyrå som i samarbeid med Brønnøysundregistrene vil sette selskapets næringskode på grunnlag av virksomhetsbeskrivelsen.
Skal selskapet ha ansatte? *
Svarer du ja på dette spørsmålet vil Brønnøysund gi beskjed til NAV som videre sender selskapet papirer for registrering i arbeidsgiver/taker registeret.

Dersom selskapet skal ha lønnstakere svarer du ja på dette spørsmålet.
Forretningsadresse
Her skriver du inn adresse for selskapet.
Forretningsadresse må være fysisk, ikke postboks

Forretningsadresse må være en norsk adresse.
Adresse: *
Postnr og poststed: *
Kommune:
Telefon:
Mobil:
Postadresse:
Velg annen postadresse dersom selskapet skal ha en annen postadresse enn forretningsadresse.
Aksjekapital
Har du valgt hylleselskap så er feltene forhåndsutfylt med 100 aksjer av NOK 300 som tilsammen utgjør NOK 30 000 som er minstekrav til aksjekapital.

Dersom du har valgt nyregistrering står du fritt til å velge selskapets aksjekapital. Minimumskrav til aksjekapital er NOK 30 000.

Eksempel 1:
100 aksjer av NOK 300 (utgjør totalt NOK 30 000).

Eksempel 2:
50 aksjer av NOK 1 000 (utgjør totalt NOK 50 000).

Eksempel 3:
100 aksjer av NOK 1 000 (utgjør totalt NOK 100 000).
Antall aksjer: *
Nominell verdi pr. aksje (NOK): *
Styre, daglig leder og aksjonær(er)
Her skriver du inn navn, adresse og fødselsnummer til alle deltakerne i selskapet.
Deltaker 1
Er deltaker en person eller et selskap: *
Velg hva slags roller og/eller eierskap denne personen skal ha i selskapet. Les mer om roller og eierskap.
Navn: *
Norsk fødselsnummer: *
Har ikke
Adresse: *
Postnr og poststed: *
E-post:
Denne e-postadressen vil ikke bli registrert, kun benyttet ved varsling fra Altinn.
Legg til ny deltaker
Andre opplysninger
Tilleggsinformasjon vedr. selskapet/bestillingen
Skal styreleder ha selskapets signatur alene? *
Velg hvem som skal ha signatur for selskapet
Har alle styremedlemmene tilgang til Altinn? *
Svar ja på dette spørsmålet dersom samtlige styremedlemmer har tilgang til Altinn.
Ønsker du tilbud om regnskapsføring til ditt nye selskap?
Eventuelt tilleggsopplysninger:
Skriv inn en kommentar til oss dersom ønskelig.
Innsender
Angi kontaktdata til bruk i saksbehandlingen mellom Varjag og kunde.
Innsender: *
Velg en deltaker som innsender eller skriv inn kontaktopplysninger for en annen innsender som ikke er deltaker i selskapet.
Innsenders telefon: *
Innsenders e-post: *
Send bestilling