Advokatfirma Varjag AS
Schema language
Norsk
Norsk
Sikker tilkobling
Nyregistrering LTD (uten NUF)
I dette feltet kan du velge hva slags roller denne deltakeren skal ha i selskapet.

Et LTD-selskap må bestå av minimum en aksjonær og ett styremedlem.

Roller i et LTD-selskap kan være styremedlem.

Eierskap er aksjonær.
Skriv inn fødselsnummer (11 siffer).

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer kan du søke om D-nummer ved å trykke på knappen Har ikke.
Nyregistrering LTD (uten NUF)
Jeg bestiller LTD uten NUF. Pris kr 3 000 + mva.

Fyll ut feltene under for å fullføre bestilling. Felter merket med rød * er obligatoriske og må fylles ut.
Opplysninger om selskapet
Her skriver du inn opplysninger for selskapet.
Ved å svare ja på at selskapet skal ha ansatte vil du motta dokumenter fra NAV vedr. registrering som arbeidsgiver.
Det engelske selskapets navn: *
Selskapets navn i England

"LTD" tilføyes etter navnet.

Eksempel: Mitt firma LTD

Bokstavene æ,ø,å kan ikke benyttes.

Videre er enkelte ord som Holding, Group og International underlagt restriksjoner.

Ta kontakt for mer informasjon om dette
Den norske filialens navn: *
Navn på den norske filialen som blir registrert i Brønnøysundregisteret.

Vi anbefaler samme navn som det engelske, inkl. Ltd
Vedtektsfestet formål/virksomhet: *
Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den næringsvirksomheten som utføres.

Eksempel:

Butikkhandel med dagligvarer.
Hotell med restaurant.
Produksjon av husholdningsvarer av plast.

Virksomhetsbeskrivelsen vil registreres i Brønnøysund,
men det er Statistisk Sentralbyrå som i samarbeid med Brønnøysundregistrene vil sette selskapets næringskode på grunnlag av virksomhetsbeskrivelsen.
Skal selskapet ha virksomhet i UK? *
Dersom du svarer ja på virksomhet i UK (virksomhet via det engelske hovedselskapet) vil vi kontakte deg for nærmere avtale vedrørende engelsk rapportering videre.
Skal selskapet ha ansatte? *
Svarer du ja på dette spørsmålet vil Brønnøysund gi beskjed til NAV som videre sender selskapet papirer for registrering i arbeidsgiver/taker registeret.

Dersom selskapet skal ha lønnstakere svarer du ja på dette spørsmålet.
Forretningsadresse
Her skriver du inn adresse for selskapet.
Forretningsadresse må være fysisk, ikke postboks

Forretningsadresse må være en norsk adresse.
Adresse: *
Postnr og poststed: *
Kommune:
Telefon:
Mobil:
Postadresse:
Velg annen postadresse dersom selskapet skal ha en annen postadresse enn forretningsadresse.
Aksjekapital
Har du valgt hylleselskap så er feltene forhåndsutfylt med 100 aksjer av NOK 10 som tilsammen utgjør NOK 1 000.

Dersom du har valgt nyregistrering står du fritt til å velge selskapets aksjekapital.

Eksempel 1:
100 aksjer av NOK 10 (utgjør totalt NOK 1 000).

Eksempel 2:
50 aksjer av NOK 100 (utgjør totalt NOK 5 000).

Eksempel 3:
100 aksjer av NOK 100 (utgjør totalt NOK 10 000).
Antall aksjer: *
Nominell verdi pr. aksje (NOK): *
Deltakere (roller og aksjonærer)
Her skriver du inn navn, adresse og fødselsnummer til alle deltakerne i selskapet.
Deltaker 1
Er deltaker en person eller et selskap: *
Navn: *
Fødselsnummer: *
Skriv inn ditt fødselsnummer
Fødselsdato (dd.mm.yyyy): *
Skriv inn din fødselsdato
Adresse: *
Postnr og poststed: *
Fødested: *
Statsborgerskap: *
Oppgi ditt statsborgerskap.

Eksempel: Norsk
E-post:
Denne e-postadressen vil ikke bli registrert, kun benyttet ved varsling fra Altinn.
Velg hva slags roller og/eller eierskap denne personen skal ha i selskapet. Les mer om roller og eierskap.
Legg til ny deltaker
Andre opplysninger
Tilleggsinformasjon vedr. selskapet/bestillingen
Skal daglig leder ha signatur alene? *
Velg hvem som skal ha signatur for selskapet
Har alle styremedlemmene tilgang til Altinn? *
Svar ja på dette spørsmålet dersom samtlige styremedlemmer har tilgang til Altinn.
Ønsker du tilbud om regnskapsføring til ditt nye selskap?
Eventuelt tilleggsopplysninger:
Skriv inn en kommentar til oss dersom ønskelig.
Innsender
Angi kontaktdata til bruk i saksbehandlingen mellom Varjag og kunde.
Innsender: *
Velg en deltaker som innsender eller skriv inn kontaktopplysninger for en annen innsender som ikke er deltaker i selskapet.
Innsenders telefon: *
Innsenders e-post: *
Send bestilling